TEMAT: Drugie prawo Kirchhoffa – szeregowe łączenie rezystorów

CEL ĆWICZENIA: Sprawdzenie drugiego prawa Kirchhoffa. Wyznaczenie rezystancji zastępczej rezystorów połączonych szeregowo.

Rezystancję zastępczą układu złożonego z trzech szeregowo połączonych rezystorów obliczamy z zależności:

Przewodność zastępczą układu złożonego z trzech szeregowo połączonych rezystorów wyznaczamy z zależności:

Jednostką przewodności jest jeden Siemens – symbol 1 [S].

Drugie prawo Kirchhoffa dla obwodu prądu stałego mówi o sumie algebraicznej napięć, a dla obwodów prądu przemiennego mówi o sumie geometrycznej napięć.

rys. Schemat układu pomiarowego do sprawdzenia II prawa Kirchhoffa

LITERATURA

1.      Pilawski Marek Pracownia elektryczna, WSiP

2.      Parchański Józef Miernictwo elektryczne i elektroniczne, WSiP

3.      Bolkowski Stanisław Elektrotechnika, WSiP

POWRÓT DO SPISU TREŚCI