Co każdy początkujący elektronik powinien wiedzieć o jednostkach wielkości elektrycznych?

Oparta na dobrych fundamentach wiedza o sposobach pomiaru parametrów elektrycznych takich jak: napięcie, prąd i innych wielkości spotykanych w elektronice, jest niezbędna do przeprowadzenia obliczeń szacunkowych oraz lepszego zrozumienia zasad działania obwodów i zjawisk w nich występujących. Bardzo użyteczne jest zapamiętanie określonych jednostek i szeregów pomiarowych oraz posługiwanie się nimi.

Prądy i ich praktyczne jednostki pomiarowe

A = Amper, jednostka natężenia prądu elektrycznego

1 A 1A 1x100 A 1 amper
0,1 A 100 mA 1x10-1 A 100 miliamperów
0,01 A 10 mA 1x10-2 A 10 miliamperów
0,001 A 1 mA 1x10-3 A 1 miliamper
0,0001 A 100 mA 1x10-4 100 mikroamperów
0,00001 A 10 mA 1x10-5 A 10 mikroamperów
0,000001 A 1 mA 1x10-6 1 mikroamper
0,0000001 A 100 nA 1x10-7 A 100 nanoamperów
0,00000001 A 10 nA 1x10-8 10 nanoamperów
0,000000001 A 1 nA 1x10-9 A 1 nanoamper

Napięcia i ich praktyczne jednostki pomiarowe

V = Volt, jednostka napięcia elektrycznego

1 V 1 V 1x100 V 1 volt
0,1 V 100 mV 1x10-1 V 100 milivoltów
0,01 V 10 mV 1x10-2 V 10 milivoltów
0,001 V 1 mV 1x10-3 V 1 milivolt
0,0001 V 100 mV 1x10-4 V 100 mikrovoltów
0,00001 V 10 mV 1x10-5 V 10 mikrovoltów
0,000001 V 1 mV 1x10-6 V 1 mikrovolt

Moce i ich praktyczne jednostki pomiarowe

Przy rozpatrywaniu mocy szczególną uwagę zwraca się zazwyczaj na tak zwaną moc strat, czyli moc wydzielaną na elementach obwodu: rezystorach, diodach, tranzystorach, układach scalonych i transformatorach. To moc strat właśnie powoduje tak niepożądane efekty jak nagrzewanie się elementów, co ma zazwyczaj bardzo duży wpływ na ich parametry i może doprowadzić do uszkodzenia danego elementu. Zmusza to elektronika do przeciwdziałania nadmiernemu przegrzewaniu się elementów.

W = Wat, jednostka mocy czynnej

1 W 1 W 1x100 W 1 wat
0,1 W 100 mW 1x10-1 W 100 miliwatów
0,01 W 10 mW 1x10-2 W 10 miliwatów
0,001 W 1 mW 1x10-3 W 1 miliwat
0,0001 W 100 mW 1x10-4 W 100 mikrowatów
0,00001 W 10 mW 1x10-5 W 10 mikrowatów
0,000001 W 1 mW 1x10-6 W 1 mikrowat

Częstotliwości i ich praktyczne jednostki pomiarowe

Hz = Herc (Hertz), jednostka częstotliwości

1 Hz 1 Hz 1x100 Hz 1 herc
10 Hz 10 Hz 1x101 Hz 10 herców
100 Hz 100 Hz 1x102 Hz 100 herców
1000 Hz 1 kHz 1x103 Hz 1 kiloherc
10000 Hz 10 kHz 1x104 Hz 10 kiloherców
100000 Hz 100 kHz 1x105 Hz 100 kiloherców
1000000 Hz 1 MHz 1x106 Hz 1 megaherc
10000000 Hz 10 MHz 1x107 Hz 10 megaherców
100000000 Hz 100 MHz 1x108 Hz 100 megaherców
1000000000 Hz 1 GHz 1x109 Hz 1 gigaherc